Бид сургалтаас гадна дараах үйлчилгээг явуулж байна.

  1. Вэб сайт бүтээх
  2. Мобайл аппикейшин хөгжүүлэлт
  3. Сошиал маркетинг
  4. Цөөн тооны сурагчтай байгууллагын танхимын сургалт

Та холбоо барин дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Таны төсөөллийг бид амьдруулна.

Утасны дугаар: 7777-1441