Франц хэл - 1

Франц хэл - 1

Анхан шат 0(0 Үнэлгээ)
Сургагч багш: Г.Жавхлан
Сүүлд шинэчилсэн: 2021-11-05
+ Илүүг харах
Сургалтын тойм үнэлгээ

Франц хэл - 1

Юу сурч авах вэ ?

Шаардлага
 • Монгол хэл
Сургалтын хөтөлбөр
24 Хичээлүүд 03:11:04 Цаг
Документ хичээл
12 Хичээлүүд 00:09:23
 • Хичээл №1- L’alphabet et la prononciation (франц хэлний цагаан толгой болон үсгийн дуудлага)
  .
 • Нэр үгийн хүйс , тоо le genre et le nombre de noms
  .
 • L’article ялгац
  .
 • Хичээл №2 - Saluer – tu et vous , les jours de la semaine (мэндлэх , хэзээд нь чи болон та-г хэрэглэх , 7 хоногийн өдрүүдийг уншиж дуудаж сурах )
  .
 • Хичээл №3 Les chiffres et la date prononciation Дугаар ба огноо (дуудлага)
  .
 • Хичээл №4- Se présenter (1) – nom, origine, nationalité + verbes : Avoir - s’appeler – être – venir (Өөрийгөө танилцуулах : Нэр Угсаа Үндэстэн + Үйл үг: -тай₃(байх) - нэрлэх - байх , орших- ирэх )
  .
 • Хичээл №5- Se présenter (2) – Rencontre : poser des questions / – travail – études (- Өөрийгөө танилцуулах (2) - уулзалт: асуулт асуух / - ажил – сурдаг эсэх )
  .
 • Хичээл №6- Se présenter (3) : la carte de sport – âge, nombres, date de naissance - Өөрийгөө танилцуулах (3): нас, дугаар, төрсөн огноо
  .
 • Хичээл №7 comment poser des questions яаж асуулт асуух
  .
 • Хичээл №8 Quel, Quels , Quelle, Quelles - юу вэ?
  .
 • Хичээл №9 Prépositions - Угтвар үг
  .
 • Хичээл №10- Présentations – situation familiale – Танилцуулга - гэр бүлийн байдал
  .
 • Хичээл - 1
  00:17:46
 • Хичээл - 1 (2)
  00:04:30
 • Хичээл - 1 (3)
  00:04:12
 • Хичээл - 2
  00:18:00
 • Хичээл - 3
  00:27:14
 • Хичээл - 4
  00:45:07
 • Хичээл - 5
  00:14:17
 • Хичээл - 6
  00:25:26
 • Хичээл - 7
  00:09:39
 • Хичээл - 8
  00:05:54
 • Хичээл - 9
  00:12:27
 • Хичээл - 10
  00:06:32
+ Илүүг харах
Үүнтэй хамааралтай бусад сургалтууд
03:47:33 Цаг
Шинэчилсэн 2021-11-05
0 150,000₮ 90,000₮
Багшийн танилцуулга

Г.Жавхлан

0 Үнэлгээ | 1 Сургалтууд
Утасны дугаар: 99193919
Сурагчдын санал хүсэлт
0
0 Үнэлгээ
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)

Үнэлгээ

150,000₮ 90,000₮
Хичээлд:
 • 03:11:04 Цаг видео хичээлүүд
 • 24 Хичээлүүд
 • Компьютер, гар утас, таблет, зурагт
 • 365 Хонгийн эрх
 • Харьцуулах