Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

22
Нийт цаг (видео)

04:14:35 Цаг
Үнэлгээ

3
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
React JS вэб хөгжүүлэлт (анхан шат)
-
-
Шаардлага
  • HTML мэддэг байх
  • CSS мэддэг байх
Үр дүн
  • React JS үндсэн суурь ойлголтууд