Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2022-11-27
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

85
Нийт цаг (видео)

12:51:41 Цаг
Үнэлгээ

3
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Энэхүү сургалт нь практикт суурилсан ур чадвар олгох сургалт юм
-
-
Шаардлага
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
Үр дүн