Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

20
Нийт цаг (видео)

01:23:06 Цаг
Үнэлгээ

0
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Жава програмчлалын хэл
-
-
Шаардлага
Үр дүн