Хямдралтай
Сүүлд шинэчлэгдсэн

2021-11-05
Түвшин
Анхан шат
Нийт хичээлүүд

43
Нийт цаг (видео)

03:47:33 Цаг
Үнэлгээ

0
Дундаж үнэлгээ
Товч тодорхойлолт
Монголд болон гадаадад багшилдаг туршлагатай Монгол багш нар хичээл явуулна Манай сургалт нь видео хичээлээр дамжуулан дүрмийн тайлбар ба дасгалууд, унших дасгалууд, сонсох чадвар, ярианы дадлага заах болно.
-
-
Шаардлага
  • Нас харгалзахгүй
  • Хичээлээ тогтмол үзээд тэмдэглэн авч багшдаа шалгуулж байх
  • Интернэтэд холбогдсон байх
  • Өдөрт 1 цаг хичээлээ үзэж , хийх боломжтой байх
Үр дүн
  • Англи хэлийг эхнээс нь маш цэгцтэй системтэй суралцах
  • Англи хэлийг өөрийн амьдралын хэвшил болгон
  • Бие даан англи хэлээ сайжруулан суралцах чадвар эзэмших болно
  • Анхан шатанд хамрагдсанаар ойр зуур ярьж сурна
  • Гадаадад очиход төөрхөөргүй болж өөрийн хэрэгцээт мэдээллээ англи хэлээр авч сурна