LIT онлайн академи нь  шинэ зууны залууст боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй түгээх, залуус, хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрхийг хангах зорилготойгоор 2019 онд байгуулагдсан  бөгөөд 8+ насны бүх хүмүүст нийт 15+ тѳрлийн хичээлээр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогоор 4 салбар, нийт 7 багш ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. LIT гэдэг нь академид "АМЖИЛТЫГ АСАА!" гэдэг утга агуулгатай юм. Манай онлайн академи бусад сургалтын төвүүдээс ялгарах онцлог нь хамгийн орчин үеийн дэлхийн боловсролыг бусдаас түрүүлэн суралцагч нартаа хүргэхэд оршдог. Бид сурагчдыг нэг дор олон төрлийн сургалтад хамруулах үүднээс сургалтаа тогтмол 20-60 хувь хямдруулдаг.